KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

27.12.2015

KHO ei muuttanut Vaasan Hallinto-Oikeuden myönteistä ratkaisua Haapajärven ampumaradan ympäristölupa-asiassa.

Hallinto-oikeus totesi, että kun otettiin huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja asiakirjoista saatu selvitys sekä ympäristölupapäätöksen lupamääräykset, hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai muutakaan ympäristönsuojelulain 42§:n 1 momentissa tarkoitettua kiellettyä seurausta. Ympäristönsuojelulain 41§:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytykset ympäristölupahakemuksen mukaiselle toiminnalle olivat täyttyneet ja ympäristölupa oli voitu myöntää.

KHO:n päätöksellä ympäristölupa sai lainvoiman 24.11.2015.